Lekári

Je absolventom Lekárskej univerzity v Bialystoku na Lekárskej a zubnej fakulte. Zúčastnil sa mnohých národných kurzov a školení v oblasti konzervatívnej stomatológie, detskej stomatológie, protetiky a implantologie, v roku 2015 obhájil dizertačnú prácu a získal doktorát v odbore lek&aacu...

Rozsah služieb